RSM Poland
Języki

Języki

RSM Poland Audyt S.A.
RSM_Poland Services
Jedna z wiodących firm audytorskich w Polsce

Firma RSM Poland Audyt S.A. została utworzona w 2005 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na usługi audytorskie na polskim rynku.

Obecnie, mając kilkunastoletnie doświadczenie w przeprowadzaniu obligatoryjnych badań i przeglądów sprawozdań finansowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu usługi audytorskie, których celem jest nie tylko spełnienie wymogów regulacyjnych wynikających bezpośrednio z Ustawy o rachunkowości. Nasza oferta obejmuje zarówno badanie i przegląd sprawozdań finansowych, jak i wiele innych usług poświadczających takich, jak badanie planów przekształcenia, podziału, due diligence, badanie wykorzystania środków unijnych itp. Świadczymy niezależne usługi rewizji finansowej, których celem jest zagwarantowanie wiarygodności informacji przygotowanych przez Klientów, a przeznaczonych dla właścicieli, inwestorów i innych zainteresowanych stron.

Każdego roku z naszych usług korzysta wiele firm, dla których przeprowadzamy audyty aktywów o łącznej wartości ponad 2 mld euro. Wyrazem zaufania, jakim obdarzają nas nasi Klienci, są wysokie pozycje zajmowane co roku w rankingach firm audytorskich opracowanych przez portale branżowe (w 2016 roku wg dziennika Rzeczpospolita byliśmy 10. największą firmą audytorską w Polsce).

W 2009 roku dołączyliśmy do RSM – wiodącej sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich na świecie, członka Forum of Firms.

Skorzystaj z rozwiązań dopasowanych do Twoich wymagań

W naszej ofercie znajdują się:

Badanie i przegląd sprawozdania finansowego – dla tych, którzy chcą wypełnić obowiązki ustawowe oraz wszystkich, którzy – oprócz weryfikacji historycznych danych i ich zaopiniowania – oczekują wsparcia w zoptymalizowaniu procesów firmy i usprawnieniu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Finansowe due diligence – dedykowane tym, którzy chcą wiedzieć, czy planowana przez nich transakcja jest bezpieczna pod względem prawnym, podatkowym i finansowym.

Audyt wewnętrzny – rekomendowany przedsiębiorcom, którzy chcą mieć pewność, że procedury zarządzania oraz procesy kontrolne obowiązujące w ich firmie są skuteczne i optymalne dla funkcjonowania oragnizacji.

Audyt projektów unijnych – usługa stworzona z myślą o beneficjentach środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa, którzy chcą zyskać pewność poprawnej realizacji projektu i wypełnić obowiązki związane z przeprowadzeniem audytu.

Doradztwo przy restrukturyzacji i przekształcaniu spółek – usługa dedykowana właścicielom i zarządcom spółek, którzy planują transformację struktury organizacyjnej wraz ze zmianami formy prawnej i zmianą formy opodatkowania swojego bizensu, ale nie chcą podejmować decyzji obarczonych zbyt dużym ryzykiem.

SOC reporting (ISAE 3402) – dla przedsiębiorców i firm outsourcingowych, które chcą zapewnić swoich Partnerów biznesowych o odpowiedniej jakości procesów biznesowych i systemów kontroli w ich organizacjach.

Pozostałe usługi biegłego rewidenta – dzięki którym potwierdzamy prawidłowości przyjętych założeń oraz dokonanych obliczeń, a wśród nich: konsultacje z dziedziny rachunkowości i prawa bilansowego, wdrażanie nowych standardów rachunkowości, szkolenia i inne usługi poświadczające (atestacyjne) i pokrewne.


Wyślij zapytanie

Kontakt z akcjonariuszami

Informacja o planowanym połączeniu oraz bezpłatne udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że 2 kwietnia 2020 r., w związku z zamiarem połączenia spółek:

  • RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu oraz
  • RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu

Zarządy w/w spółek wspólnie uzgodniły, sporządziły na piśmie i udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (Spółki przejmowanej) na spółkę RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (Spółkę przejmującą) za akcje, które Spółka przejmująca wydaje akcjonariuszom Spółki przejmowanej – łączenie się przez przejęcie.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (dzień połączenia), a Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru stosownie do art. 493 § 1 i 2 ksh. Z dniem połączenia (z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej) akcjonariusze Spółki przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki przejmującej, stosownie do art. 494 § 4 ksh.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia Spółek udostępnianym do publicznej wiadomości na stronach internetowych RSM POLAND SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA (www.rsmpoland.pl) oraz RSM POLAND AUDYT SPÓŁKA AKCYJNA (www.rsmaudyt.pl).

Pobierz plan połączenia

Poznaj Zespół naszych ekspertów

Biegli rewidenci RSM Poland Audyt S.A. to specjaliści w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Pracujemy w środowisku międzynarodowym, zapewniając Klientom – w większości międzynarodowym Grupom Kapitałowym – kompleksowe doradztwo o zasięgu lokalnym i globalnym w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Nasi Partnerzy:

Marcin KAWKA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Wpis na listę biegłych rewidentów uzyskał w 2009 roku. Odpowiada za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych, obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, badanie i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym sporządzonych wg MSSF, weryfikację pakietów konsolidacyjnych, badanie planów połączenia i przekształcenia spółek, projekty due diligence w kraju i za granicą.

Monika SKÓRKA
Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do RSM Poland Audyt S.A. dołączyła w 2014 roku. Kieruje zespołem specjalistów i rozstrzyga pojawiające się kwestie merytoryczne, weryfikuje przeprowadzone prace oraz podejmuje ostateczną decyzję o kształcie i rodzaju dokumentów wydawanych Klientowi.

Piotr STASZKIEWICZ
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). W 2008 roku został wpisany na listę biegłych rewidentów. Jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych, obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, weryfikację sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie/przeglądy pakietów konsolidacyjnych, badanie planów połączenia, projekty due diligence.

Skontaktuj się z nami

RSM Poland Audyt S.A.

ul. Droga Dębińska 3b
61-555 Poznań

tel. +48 61 8515 766
fax +48 61 8515 786
office@rsmpoland.pl

* pola wymagane

Przetwarzanie danych
Informujemy, że Państwa dane osobowe zamieszczone w formularzu będą przetwarzane przez RSM Poland Audyt Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-555), ul. Droga Dębińska 3B w celu kontaktu w związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.